Produkty pre automatizáciu
Kategórie

RS-485 I/O moduly

RS-485 I/O moduly

ADVANTECH RS-485 I/O moduly série ADAM-4000, sú perfektnou voľbou pre budovanie nákladovo efektívnych vzdialených I/O systémov. Poskytujú ideálne riešenie pre priemyselnú automatizáciu, meranie a reguláciu. Výhodou ADAM-4000 modulov je ich jednoduché zapojenie pomocou len dvoch vodičov pre komunikáciu s riadiacou jednotkou alebo s inými RS-485 zariadeniami. ADAM-4000 moduly používajú EIA RS-485 komunikačný protokol, ktorý je najrozšírenejším, obojsmerným a vyváženým komunikačným protokolom pre priemyselné prostredie.

 

Podpora dvoch komunikačných protokolov
Väčšina ADAM-4000 modulov podporuje dva komunikačné protokoly, ASCII a Modbus/RTU, z ktorých si používateľ môže vybrať. S týmito dvoma široko používanými priemyselnými komunikačnými protokolmi, RS-485 I/O moduly ADAM-4000 sú veľmi jednoducho integrovateľné s ostatnými zariadeniami a softvérom.

 

Jednoduchá diagnostika a údržba
Na boku niektorých ADAM-4100/4000 modulov je prepínač, ktorý pomáha užívateľom jednoducho prepínať medzi "Normal" a "Init" módom. Stav každého kanálu môže byť hneď identifikovaný pomocou LED indikátorov na prednom panely ADAM modulov. Veľmi tým pomáha inžinierom vyhľadávať poruchy priamo na mieste.

Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4015, 6 RTD vstupov, Modbus/RTU
 • 6 diferenciálnych vstupov pre RTD (odporové teplomery)
 • Typ zapojenia: 2-/3-drotové
 • Typ vstupu: Pt 100/1000, Balco 500, Ni 50/508, BA1
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Funkcia detekcie spálených/prerušených káblov
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000V DC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4017, 8 analógových vstupov
 • 6 diferenciálnych analógových vstupov
 • 2 analógové vstupy so spoločnou zemou
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Vzorkovacia rýchlosť: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Podporuje ASCII komunikačný protokol
 • Izolačné napätie: 3000V DC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4017+, 8 analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4018+, 8 termočlánkových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: Thermocouple (T/C), mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Vzorkovacia rýchlosť: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4019+, 8 univerzálnych analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: T/C (termočlánok), mV, V, mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Funkcia detekcie spálených/prerušených káblov pre 4~20mA a T/C
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4021, 1 analógový výstup
 • 1 analógový výstup
 • Typ výstupu: V, mA
 • Podporuje ASCII komunikačný protokol
 • Rozlíšenie: 12 bitov
 • Presnosť: ±0,1% FSR
 • Izolačné napätie: 3000VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4024, 4 analógové výstupy, 4 digitálne vstupy, Modbus/RTU
 • 4 diferenciálne analógové výstupy
 • Typ výstupu: mA, V
 • 4 digitálne vstupy
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4050, 15 digitálnych vstupov/výstupov
 • 7 digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych výstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30Vdc
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4051, 16 izolovaných digitálnych vstupov, Modbus/RTU
 • 16 digitálnych vstupov
 • Vstupné napätie: 50V max.
 • Ochrana proti prepätiu: 70V DC
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Izolačné napätie: 2500VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4052, 8 izolovaných digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych vstupov:
  • 6 úplne nezávislých izolovaných vstupov,
  • 2 izolované vstupy so spoločnou zemou
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Izolačné napätie: 5000Vrms
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4053, 16 digitálnych vstupov
 • 16 digitálnych vstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4055, 16 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/RTU
 • 8 izolovaných digitálnych vstupov
 • 8 izolovaných digitálnych výstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 2500VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC