Produkty pre automatizáciu

Spoločnosť MII Slovakia, s.r.o. pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie a  zastupuje na slovenskom trhu dvoch renomovaných výrobcov, ktorými sú Moravské přístroje, a.s. Zlín a ADVANTECH.

 

Od svojho vzniku podniká ako franšízová spoločnosť Moravských přístrojov. Na slovenskom trhu distribuujeme celý sortiment  tejto spoločnosti okrem vedeckých CCD kamier.

Zo softvérových produktov ide hlavne o systém na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácii Control Web a systém pre strojové videnie VisionLab.

V oblasti hardvéru nájdete v ponuke kamery DataCam, osvetľovacie jednotky DataLight, priemyselné počítače DataLab PC, zobrazovacie jednotky DataLab LCD a jednotky styku s prostredím DataLab IO.

 

MII Slovakia, s.r.o. je od roku 2016 kľúčovým partnerom ("key account") spoločnosti ADVANTECH pre oblasť priemyselnej automatizácie.

Sortiment spoločnosti ADVANTECH obsahuje tisíce položiek od meracích kariet, cez rôzne jednotky styku s prostredím, zariadenia IoT, RTU, priemyselnej komunikácie, priemyselných sieti, priemyselné počítače v rôznych prevedeniach až po serverové a softvérové riešenia.

 

Pre všetky ponúkané produkty poskytuje aj technické poradenstvo, servis a podporu.

 

Súčasťou spoločnosti je aj zákazkové oddelenie, ktoré dodáva zákaznícke riešenia v oblasti monitorovania a automatizácie.

 

test test test