Produkty pre automatizáciu
Kategórie
Control Web 8 Network Runtime DataLab Edition
 • licencia umožňuje neobmedzený beh sieťových distribuovaných aplikácií vo vývojovom a runtime prostredí;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Control Web 8 Runtime DataLab Edition
 • licencia umožňuje neobmedzený beh aplikácií vo vývojovom a runtime prostredí;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Upgrade z Control Web 7 Network Runtime DataLab Edition na Control Web 8 Network Runtime DataLab Edition
 • prechod z CW 7 Network Runtime DataLab Edition na CW 8 Network Runtime DataLab Edition;
 • pri upgrade stráca platnosť prevádzaná licencia;
 • v objednávke uvádzajte prevádzané licenčné číslo;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Upgrade z Control Web 7 Runtime DataLab Edition na Control Web 8 Runtime DataLab Edition
 • prechod z CW 7 Runtime DataLab Edition na CW 8 Runtime DataLab Edition;
 • pri upgrade stráca platnosť prevádzaná licencia;
 • v objednávke uvádzajte prevádzané licenčné číslo;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Ovládač Modicon MODBUS DataLab Edition
 • ovládač pre Control Web;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Ovládač Modicon MODBUS TCP/IP DataLab Edition
 • ovládač pre Control Web;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná