Produkty pre automatizáciu
Kategórie
Sériové komunikačné karty
  • CE certifikácia
  • Komunikačné rozhranie: PCI; PCI Express (PCIe); ISA; PC/104; PCI-104
  • Dostupné I/O: Serial; CAN; GPIB; USB
  • Dostupné ochrany: EFT; Isolation; Surge Protection