Produkty pre automatizáciu
Kategórie

Ethernet I/O moduly

Ethernet I/O moduly

Ethernet I/O moduly série ADAM-6000 integrujú najnovšie internetové technológie, aby bolo možné na diaľku sledovať stav zariadení pružnejšie. Moduly série ADAM-6000 poskytujú funkcie Peer-to-Peer (P2P) a Graphic Condition Logic (GCL), vďaka ktorým môžu pracovať ako samostatné zariadenia pre meranie, reguláciu a automatizáciu v priemysle. S jednoducho použiteľnou a intuitívnou grafickou utilitou môže byť systémová konfigurácia modulov spravená za veľmi krátky čas. Advantech séria ADAM-6000 modulov zahŕňa modely s analógovými vstupmi/výstupmi a digitálnymi vstupmi/výstupmi.

 

GCL programovanie

GCL (Graphic Condition Logic)

GCL (Graphic Condition Logic) dáva Ethernet I/O modulom jednoduchú schopnosť riadenia. Užívatelia môžu definovať riadiace logické pravidlá cez grafické konfiguračné prostredie v ADAM.NET utilite, a poslať nadefinované logické pravidlá do ADAM modulu. Vďaka tejto funkcionalite majú ADAM-6000 schopnosť automaticky spustiť jednoduché logické pravidlá podobne ako štandardný kontrolór. V konfiguračnom prostredí ADAM.NET utility, 4 grafické ikonky zobrazujú 4 stavy jedného logického pravidla: Input, Logic, Execution a Output. Jednoduchým kliknutím na každú z ikoniek sa otvorí dialógové okno pre konfiguráciu každého stavu. Po ukončení všetkej konfigurácie, kliknutím jedného tlačidla sa nadefinované logické pravidlá odošlú do vybraného Ethernet I/O modulu.

   
P2P (Peer-to-Peer)

P2P (Peer-to-Peer)

Na rozdiel od módu master/client, peer-to-peer mód umožňuje modulom aktívne aktualizovať stav na vstupe na špecifický výstup. Bez toho aby sa zaoberal problémami s elektroinštaláciami na dlhé vzdialenosti môže užívateľ definovať mapovanie medzi párom modulov (vstup z jedného modulu na výstup druhého modulu). Hodnota vstupu tak bude aktívne prenesená na výstup, čím sa značne zjednoduší proces. Nie je tak potrebné použiť samostatný kontrolór.

Ethernetový I/O modul ADAM-6015, 7 izolovaných RTD vstupov, Modbus/TCP
 • 7 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
 • Rýchlosť merania: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Typ zapojenia: 2 alebo 3 vodiče
 • Typ vstupu: Pt, Balco a Ni RTD
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, RESTful, MQTT, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog časovač
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Funkcia detekcie poškodenia vodičov
Ethernetový I/O modul ADAM-6017, 8 izolovaných analógových vstupov, 2 digitálne výstupy, Modbus/TCP
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • Rýchlosť merania: 10 alebo 100 vzoriek/sek. (celkom)
 • 2 digitálne výstupy (otvorený kolektor do 30V, záťaž 100mA)
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, RESTful, MQTT, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
Ethernetový I/O modul ADAM-6018+, 8 izolovaných termočlánkových vstupov, 8 digitálnych výstupov, Modbus/TCP
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
 • Rýchlosť merania: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Typ vstupu: Thermocouple
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, RESTful, MQTT, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Pracovná teplota: -40 ~ +85°C
Ethernetový I/O modul ADAM-6022, PID regulátor s duálnou slučkou
 • Počet slučiek: 2 (3x AI, 1x AO, 1x DI, 1x DO pre každú riadiacu slučku)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Ochrana TVS/ESD
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP and HTTP
 • Podporuje Watchdog časovač
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • 6 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
  • Typ vstupu: V, mA
 • 2 analógové výstupy (12-bit rozlíšenie)
  • Typ výstupu: V, mA
 • 2 digitálne vstupy
 • 2 digitálne výstupy
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6024, 12 izolovaných univerzálnych vstupov/výstupov, Modbus/TCP
 • 6 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
  • Typ vstupu: V, mA
 • 2 analógové výstupy (12-bit rozlíšenie)
  • Typ výstupu: V, mA
 • 2 digitálne vstupy (suchý, mokrý kontakt)
 • 2 digitálne výstupy (otvorený kolektor do 30V, záťaž 100mA)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, MQTT, RESTful, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie (iba prijímač)
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6050, 18 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/TCP
 • 12 digitálnych vstupov (dry/wet
 • 6 digitálnych výstupov (sink)
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, DHCP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje užívateľsky definovateľné Modbus adresy
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6051, 14 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, 2 počítadlá, Modbus/TCP
 • 12 digitálnych vstupov
 • 2 počítadlové vstupy (počítadlo alebo frekvencia)
  • možnosť uchovania/zahodenia hodnoty počítadla v prípade vypnutia modulu
 • 2 digitálne výstupy
  • otvorený kolektor do 30V, 100mA max. záťaž
  • podporuje 5kHz pulzný výstup
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, DHCP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6052, 16 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov (typu source), Modbus/TCP
 • 8 digitálnych vstupov
  • možnosť uchovania/zahodenia hodnoty počítadla v prípade vypnutia modulu
 • 8 digitálnych výstupov
  • podporuje 5kHz pulzný výstup
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, DHCP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6060, 6 digitálnych vstupov, 6 relé výstupov, Modbus/TCP
 • 6 digitálnych vstupov
 • 6 relé výstupov (typ A)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje funkcie Peer-to-Peer a GCL
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
Ethernetový I/O modul ADAM-6066, 6 digitálnych vstupov, 6 výkonových relé výstupov, Modbus/TCP
 • 6 digitálnych vstupov
 • 6 výkonových relé výstupov (typ A, až 250V AC @ 5A)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje funkcie Peer-to-Peer a GCL
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
Real-Time EtherNet/IP I/O modul ADAM-6117EI, 8 izolovaných analógových vstupov
 • 10/100Base-Tx LAN rozhranie s 2x RJ-45 konektormi
 • Podporuje protokol EtherNet/IP (nepoužívať s TCP/IP sieťami)
 • 8 izolovaných diferenciálnych analógových vstupov (V, mV, mA)
 • Napájacie napätie: 10~30V DC
 • Izolačné napätie: 2500V DC
 • Zabudovaná ochrana proti prepólovaniu
 • Zabudovaná ochrana TVS/ESD
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu
Real-Time PROFINET I/O modul ADAM-6117PN, 8 izolovaných analógových vstupov
 • 10/100Base-Tx LAN rozhranie s 2x RJ-45 konektormi
 • Podporuje protokol PROFINET
 • 8 izolovaných diferenciálnych analógových vstupov (V, mV, mA)
 • Napájacie napätie: 10~30V DC
 • Izolačné napätie: 2500V DC
 • Zabudovaná ochrana proti prepólovaniu
 • Zabudovaná ochrana TVS/ESD
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu