Produkty pre automatizáciu
Kategórie
DataLab DL-AD1 - kombinovaný modul analógových vstupov a digitálnych vstupov/výstupov
 • 4 galvanicky oddelené analógové vstupy
 • 4 galvanicky oddelené digitálne vstupy/výstupy
DataLab DL-AD2 - modul analógových vstupov/výstupov a digitálnych vstupov/výstupov
 • 4 analógové galvanicky oddelené 16 bitové vstupy
 • 2 analógové galvanicky oddelené 8 bitové výstupy
 • 2 digitálne galvanicky oddelené vstupy/výstupy
DataLab DL-AI3 - modul analógových vstupov
 • 8 galvanicky oddelených 16 bitových diferenčných analógových vstupov
DataLab DL-AIO1 - modul analógových vstupov/výstupov
 • 4 analógové vstupy
  • 16-bitový delta-sigma prevodník
  • Bipolárne diferenčné vstupy
  • Bipolárne aj unipolárne rozsahy
  • Galvanicky oddelená signálová časť
  • Napäťové rozsahy ± 0,1 V až ± 10 V
  • Prúdové rozsahy ± 1 mA až ± 20 mA
 • 4 analógové výstupy
  • 12-bitový D/A prevodník
  • Analógové výstupy so spoločným pólom
  • Výstupy konfigurovateľné ako napäťové alebo prúdové
  • Galvanické oddelenie výstupov
  • Napäťový rozsah 0 až 10 V
  • Prúdový rozsah 0 až 20 mA
DataLab DL-AO1 - modul analógových výstupov
 • 8 analógových galvanicky oddelených 12 bitových výstupov
DataLab DL-CNT1 - modul čítačových vstupov
 • 4 digitálne galvanicky oddelené 24 bitové počítadlá
DataLab DL-CNT2 – modul inkrementálneho počítadla
 • 1 inkrementálny čítač s dekodérom kvadratúrnej modulácie a s možnosťou počítanie hore/dole alebo krok/smer (32 bitov)
DataLab DL-DI1H - modul nezávislých digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov pre vstupné signály 0 až 35 V
DataLab DL-DI1L - modul nezávislých digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov pre vstupné signály 0 až 18 V
DataLab DL-DI2H - modul digitálnych vstupov so spoločným pólom
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov s možnosťou zapojenia v aktívnom alebo pasívnom režime pre vstupné signály 0 až 35 V
DataLab DL-DI2L - modul digitálnych vstupov so spoločným pólom
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov s možnosťou zapojenia v aktívnom alebo pasívnom režime pre vstupné signály 0 až 18 V
DataLab DL-DIO1 - modul digitálnych vstupov / výstupov
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov