Produkty pre automatizáciu
Kategórie
DataLab Compact DLC-AI3 - modul analógových vstupov

8 galvanicky oddelených 16 bitových diferenčných analógových vstupov

DataLab Compact DLC-AIO1 - modul analogových vstupov/výstupov

4 analogové galvanicky oddelené 16-bitové vstupy, 4 analogové galvanicky oddelené 12-bitové výstupy

DataLab Compact DLC-DI1H - modul nezávislých digitálnych vstupov

8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov pre vstupné signály 0 až 35 V

DataLab Compact DLC-DI1L - modul nezávislých digitálnych vstupov

8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov pre vstupné signály 0 až 18 V

DataLab Compact DLC-DI2H - modul digitálnych vstupov so spoločným pólom

8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov s možnosťou zapojenia v aktívnom alebo pasívnom režime pre vstupné signály 0 až 35 V

DataLab Compact DLC-DI2L - modul digitálnych vstupov so spoločným pólom

8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov s možnosťou zapojenia v aktívnom alebo pasívnom režime pre vstupné signály 0 až 18 V

DataLab Compact DLC-DIO1 - modul digitálnych vstupov/výstupov

8 digitálnych galvanicky oddelených vstupov/výstupov

DataLab Compact DLC-DO1 - modul reléových výstupov

8 reléových výstupov so spínacími kontakty

DataLab Compact DLC-DO2 - modul digitálnych výstupov s otvoreným kolektorom

8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov

DataLab Compact DLC-DO3 - modul digitálnych výstupov so spoločným pólom

8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov

DataLab Compact DLC-DO4 - modul digitálnych výstupov s polovodičovými relé

8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov s tranzistormi MOSFET