Produkty pre automatizáciu
Kategórie
Ethernetový I/O modul ADAM-6015, 7 izolovaných RTD vstupov, Modbus/TCP
 • 7 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
 • Rýchlosť merania: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Typ zapojenia: 2 alebo 3 vodiče
 • Typ vstupu: Pt, Balco a Ni RTD
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, RESTful, MQTT, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog časovač
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Funkcia detekcie poškodenia vodičov
Ethernetový I/O modul ADAM-6017, 8 izolovaných analógových vstupov, 2 digitálne výstupy, Modbus/TCP
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • Rýchlosť merania: 10 alebo 100 vzoriek/sek. (celkom)
 • 2 digitálne výstupy (otvorený kolektor do 30V, záťaž 100mA)
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, RESTful, MQTT, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
Ethernetový I/O modul ADAM-6018+, 8 izolovaných termočlánkových vstupov, 8 digitálnych výstupov, Modbus/TCP
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
 • Rýchlosť merania: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Typ vstupu: Thermocouple
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, RESTful, MQTT, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Pracovná teplota: -40 ~ +85°C
Ethernetový I/O modul ADAM-6022, PID regulátor s duálnou slučkou
 • Počet slučiek: 2 (3x AI, 1x AO, 1x DI, 1x DO pre každú riadiacu slučku)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Ochrana TVS/ESD
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP and HTTP
 • Podporuje Watchdog časovač
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • 6 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
  • Typ vstupu: V, mA
 • 2 analógové výstupy (12-bit rozlíšenie)
  • Typ výstupu: V, mA
 • 2 digitálne vstupy
 • 2 digitálne výstupy
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6024, 12 izolovaných univerzálnych vstupov/výstupov, Modbus/TCP
 • 6 diferenciálnych analógových vstupov (16-bit rozlíšenie)
  • Typ vstupu: V, mA
 • 2 analógové výstupy (12-bit rozlíšenie)
  • Typ výstupu: V, mA
 • 2 digitálne vstupy (suchý, mokrý kontakt)
 • 2 digitálne výstupy (otvorený kolektor do 30V, záťaž 100mA)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Prepäťová ochrana: ±35V DC
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana TVS/ESD
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus /TCP, MQTT, RESTful, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie (iba prijímač)
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6050, 18 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/TCP
 • 12 digitálnych vstupov (dry/wet
 • 6 digitálnych výstupov (sink)
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, DHCP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje užívateľsky definovateľné Modbus adresy
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6051, 14 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, 2 počítadlá, Modbus/TCP
 • 12 digitálnych vstupov
 • 2 počítadlové vstupy (počítadlo alebo frekvencia)
  • možnosť uchovania/zahodenia hodnoty počítadla v prípade vypnutia modulu
 • 2 digitálne výstupy
  • otvorený kolektor do 30V, 100mA max. záťaž
  • podporuje 5kHz pulzný výstup
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, DHCP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6052, 16 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov (typu source), Modbus/TCP
 • 8 digitálnych vstupov
  • možnosť uchovania/zahodenia hodnoty počítadla v prípade vypnutia modulu
 • 8 digitálnych výstupov
  • podporuje 5kHz pulzný výstup
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, DHCP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje Peer-to-Peer a GCL funkcie
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Class 1, Division 2  - schválené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ethernetový I/O modul ADAM-6060, 6 digitálnych vstupov, 6 relé výstupov, Modbus/TCP
 • 6 digitálnych vstupov
 • 6 relé výstupov (typ A)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje funkcie Peer-to-Peer a GCL
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
Ethernetový I/O modul ADAM-6066, 6 digitálnych vstupov, 6 výkonových relé výstupov, Modbus/TCP
 • 6 digitálnych vstupov
 • 6 výkonových relé výstupov (typ A, až 250V AC @ 5A)
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Izolačné napätie: 2000V DC
 • 10/100Base-Tx RJ45 LAN port
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, MQTT, RESTful, SNMP, TCP/IP, UDP
 • Podporuje funkcie Peer-to-Peer a GCL
 • Podporuje Watchdog
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
IoT Ethernetový I/O modul WISE-4010/LAN, 4 prúdové vstupy a 4 digitálne výstupy
 • 1xRJ45 LAN port pre IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP
 • Podporuje užívateľsky definovateľné Modbus adresy
 • Podporuje RESTful web API v JSON formáte
 • Podporuje lokálne ukladanie dát s RTC časovou značkou (až 10.000 vzoriek)
 • Konfigurácia cez webovú stránku v HTML5 s Javascript & CSS3
 • Podporuje zálohovanie systémovej konfigurácie
 • Podporuje Watchdog
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30 VDC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • 4 diferenciálne prúdové vstupy
 • Typ vstupu: mA
 • Rozsah vstupu: 0~20 mA, 4~20 mA
 • Podporuje škálovanie a priemerovanie meraných dát
 • 4 digitálne výstupy
 • Podporuje 1kHz pulzný výstup
 • Izolácia: 3000 VRMS
IoT Ethernetový I/O modul WISE-4050/LAN, 4 digitálne vstupy a 4 digitálne výstupy
 • 1xRJ45 LAN port pre IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP
 • Podporuje užívateľsky definovateľné Modbus adresy
 • Podporuje RESTful web API v JSON formáte
 • Podporuje lokálne ukladanie dát s RTC časovou značkou (až 10.000 vzoriek)
 • Konfigurácia cez webovú stránku v HTML5 s Javascript & CSS3
 • Podporuje zálohovanie systémovej konfigurácie
 • Podporuje Watchdog časovač
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30 VDC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • 4 digitálne vstupy (suchý, mokrý kontakt)
 • Izolácia: 3000 VRMS
 • Funkcia 32-bitového počítadla
 • Funkcia merania frekvencie
 • Umožňuje uložiť/zahodiť hodnotu počítadla pri vypnutí modulu
 • 4 digitálne výstupy
 • Izolácia: 3000 VRMS
 • Podporuje 1kHz pulzný výstup
IoT Ethernetový I/O modul WISE-4060/LAN, 4 digitálne vstupy a 4 relé výstupy
 • 1xRJ45 LAN port pre IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)
 • Pracovná teplota: -40 ~ +70°C
 • Podporované komunikačné protokoly: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP
 • Podporuje užívateľsky definovateľné Modbus adresy
 • Podporuje RESTful web API v JSON formáte
 • Podporuje lokálne ukladanie dát s RTC časovou značkou (až 10.000 vzoriek)
 • Konfigurácia cez webovú stránku v HTML5 s Javascript & CSS3
 • Podporuje zálohovanie systémovej konfigurácie
 • Podporuje Watchdog
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30 VDC
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • 4 digitálne vstupy (suchý, mokrý kontakt)
 • Izolácia: 3000 VRMS
 • Funkcia 32-bitového počítadla
 • Funkcia merania frekvencie
 • Umožňuje uložiť/zahodiť hodnotu počítadla pri vypnutí modulu
 • 4 relé výstupy (typ A)
 • Zaťaženie kontaktov: 250V AC @ 5A, 30V DC @ 3A
 • Izolácia: 3000 VRMS
 • Podporuje pulzný výstup