Produkty pre automatizáciu
Kategórie

I/O moduly

I/O moduly

Moduly vzdialených vstupov/výstupov ADAM spoločnosti Advantech sa v priemysle používajú už viac ako 30 rokov. Séria ADAM-4000/4100 obsahuje robustné modbusové I/O RS-485 s USB na jednoduchú konfiguráciu a diagnostiku. Analogicky séria ADAM-6000/6200 je ethernetový I/O používaný pre aplikácie IoT s rozhraniami SNMP, MQTT, RESTful API, Web Service a Azure/AWS. Podobne séria ADAM-6300 je inovatívny OPC UA I/O s funkciami zabezpečenia/šifrovania. Séria ADAM-5000 je modulárny I/O systém, ktorý ponúka možnosti RS-485/Ethernet I/O a KW/CoDeSys SoftLogic kontrolér.

Inteligentný RTU ADAM-3600-C2G pre vzdialený zber dát cez 8AI, 8DI, 4DO
 • Výkonný CPU Cortex A8 600MHz
 • DDR3L 256MB RAM
 • Embedded Real-time Linux Kernel
 • Onboard IO -8AI / 8DI / 4DO
 • 4 rozširujúce sloty pre ďalšie I/O moduly
 • VGA, 3xCOM, 2xLAN, USB, slot SD karta
 • Možnosť rôznych bezdôtovýh komunikácii Zigbee/ Wi-Fi/ 3G/ 4G/ GPRS
 • IEC 61131-3 & C Programovací jazyk
 • Modbus & DNP3 Protokol
 • Pracovná teplota -40~70°C
 • Konfiguračný softvér v balení
ADAM-3617
 • Certifikované C1D2 pre použitie vo výbušných prostrediach
 • I/O moduly:
  • analógové vstupy a výstupy
  • termoelektrické vstupy
  • digitálne vstupy a výstupy
 • Pracovné teploty: -40 ~ +70°C
 • Max. spotreba modulu ~1W
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4015, 6 RTD vstupov, Modbus/RTU
 • 6 diferenciálnych vstupov pre RTD (odporové teplomery)
 • Typ zapojenia: 2-/3-drotové
 • Typ vstupu: Pt 100/1000, Balco 500, Ni 50/508, BA1
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Funkcia detekcie spálených/prerušených káblov
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000V DC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4017, 8 analógových vstupov
 • 6 diferenciálnych analógových vstupov
 • 2 analógové vstupy so spoločnou zemou
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Vzorkovacia rýchlosť: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Podporuje ASCII komunikačný protokol
 • Izolačné napätie: 3000V DC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30V DC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4017+, 8 analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4018+, 8 termočlánkových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: Thermocouple (T/C), mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Vzorkovacia rýchlosť: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4019+, 8 univerzálnych analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: T/C (termočlánok), mV, V, mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Funkcia detekcie spálených/prerušených káblov pre 4~20mA a T/C
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4021, 1 analógový výstup
 • 1 analógový výstup
 • Typ výstupu: V, mA
 • Podporuje ASCII komunikačný protokol
 • Rozlíšenie: 12 bitov
 • Presnosť: ±0,1% FSR
 • Izolačné napätie: 3000VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4024, 4 analógové výstupy, 4 digitálne vstupy, Modbus/RTU
 • 4 diferenciálne analógové výstupy
 • Typ výstupu: mA, V
 • 4 digitálne vstupy
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4050, 15 digitálnych vstupov/výstupov
 • 7 digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych výstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30Vdc
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4051, 16 izolovaných digitálnych vstupov, Modbus/RTU
 • 16 digitálnych vstupov
 • Vstupné napätie: 50V max.
 • Ochrana proti prepätiu: 70V DC
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Izolačné napätie: 2500VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4052, 8 izolovaných digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych vstupov:
  • 6 úplne nezávislých izolovaných vstupov,
  • 2 izolované vstupy so spoločnou zemou
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Izolačné napätie: 5000Vrms
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4053, 16 digitálnych vstupov
 • 16 digitálnych vstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4055, 16 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/RTU
 • 8 izolovaných digitálnych vstupov
 • 8 izolovaných digitálnych výstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 2500VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4056S, 12 izolovaných digitálnych výstupv (sink), Modbus/RTU
 • 12 izolovaných digitálnych výstupov
 • Typ výstupu: sink, otvorený kolektor do 40V (200mA max. záťaž)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 5000VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4056SO, 12 izolovaných digitálnych výstupov (source), Modbus/RTU
 • 12 izolovaných digitálnych výstupov
 • Typ výstupu: source, VCC 10~35VDC (1A na kanál)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 5000VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4060, 4 relé výstupy
 • 4 relé výstupy (2x typ A, 2x typ C)
 • Prierazné napätie: 500V AC (50/60Hz)
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4068, 8 relé výstupov, Modbus/RTU
 • 8 relé výstupov (4x typ A, 4x typ C)
 • Prierazné napätie: 500V AC (50/60Hz)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4069, 8 výkonových relé výstupov, Modbus/RTU
 • 8 výkonových relé výstupov (4x typ A, 4x typ C)
 • Prierazné napätie: 500V AC (50/60Hz)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4080, 2 počítadlá/merače frekvencie a 2 digitálne výstupy
 • 2 nezávislé počítadlá (32-bit + 1-bit overflow)
 • Podporovaná dĺžka vstupného pulzu: >10μs
 • Programovateľný digitálny filter: 2 μs ~ 65 ms
 • Rozsah merania frekvencie: 5Hz – 50kHz
 • Izolačné napätie: 2500Vrms
 • 2 digitálne výstupy (otvorený kolektor do 30 V, 30 mA max. záťaž)
 • Komunikačný protokol: Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4115, 6 RTD vstupov, ASCII, Modbus/RTU
 • 6 vstupov RTD (Pt, Balco, Ni)
 • Presnosť merania: ±0,1%
 • Prevádzková teplota: -40 ~ 85°C
 • Vstup napájania: 10 ~ 48VDC
 • Ochrana: 4kV prepätie (napájanie), 4kV EFT, 8 kV ESD
 • Komunikačné rozhranie: RS-485 / MicroUSB
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4117, 8 analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych a nezávisle konfigurovateľných analógových vstupov
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48V DC
 • Podporuje priemyselný komunikačný protokol Modbus/TCP a ASCII príkazy
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4118, 8 termočlánkových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych a nezávisle konfigurovateľných vstupov
 • Typ vstupu: T/C (termočlánok J, K, T, E, R, S, B), mV, V, mA
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48V DC
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4150, 15 digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/RTU
 • 8 digitálnych výstupov
 • 7 digitálnych vstupov
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48VDC
 • Funkcia digitálneho filtra
 • Nadprúdová ochrana a ochrana pri skrate