Produkty pre automatizáciu
Kategórie
DataLab DL-AD1 - kombinovaný modul analógových vstupov a digitálnych vstupov/výstupov
 • 4 galvanicky oddelené analógové vstupy
 • 4 galvanicky oddelené digitálne vstupy/výstupy
DataLab DL-AD2 - modul analógových vstupov/výstupov a digitálnych vstupov/výstupov
 • 4 analógové galvanicky oddelené 16 bitové vstupy
 • 2 analógové galvanicky oddelené 8 bitové výstupy
 • 2 digitálne galvanicky oddelené vstupy/výstupy
DataLab DL-AI3 - modul analógových vstupov
 • 8 galvanicky oddelených 16 bitových diferenčných analógových vstupov
DataLab DL-AIO1 - modul analógových vstupov/výstupov
 • 4 analógové vstupy
  • 16-bitový delta-sigma prevodník
  • Bipolárne diferenčné vstupy
  • Bipolárne aj unipolárne rozsahy
  • Galvanicky oddelená signálová časť
  • Napäťové rozsahy ± 0,1 V až ± 10 V
  • Prúdové rozsahy ± 1 mA až ± 20 mA
 • 4 analógové výstupy
  • 12-bitový D/A prevodník
  • Analógové výstupy so spoločným pólom
  • Výstupy konfigurovateľné ako napäťové alebo prúdové
  • Galvanické oddelenie výstupov
  • Napäťový rozsah 0 až 10 V
  • Prúdový rozsah 0 až 20 mA
DataLab DL-AO1 - modul analógových výstupov
 • 8 analógových galvanicky oddelených 12 bitových výstupov
DataLab IF/CAN

Galvanicky oddělené rozhraní USB/CAN

DataLab DL-CNT1 - modul čítačových vstupov
 • 4 digitálne galvanicky oddelené 24 bitové počítadlá
DataLab DL-CNT2 – modul inkrementálneho počítadla
 • 1 inkrementálny čítač s dekodérom kvadratúrnej modulácie a s možnosťou počítanie hore/dole alebo krok/smer (32 bitov)
DataLab IO4/COM

Vlastnosti:

 • 4 pozície pre vstupno/výstupný modul
 • pripojenie cez RS-485
 • napájanie z externého zdroja
 • komunikačná rýchlosť 4800 až 38400 Bd
 • voliteľná montáž na DIN lištu alebo stolné prevedenie
DataLab IO1/USB

Vlastnosti:

 • 1 pozícia pre vstupno/výstupný modul
 • pripojenie a napájanie cez USB
 • voliteľná montáž na DIN lištu
DataLab IO2/USB

Vlastnosti:

 • 2 pozície pre vstupno/výstupný modul
 • pripojenie cez USB
 • možnosť napájania pomocou externého zdroja (10-40Vdc) alebo cez USB zbernicu (záleží na pripojených moduloch)
 • voliteľná montáž na DIN lištu
DataLab IO4/USB

Vlastnosti:

 • 4 pozície pre vstupno/výstupný modul
 • pripojenie cez USB
 • možnosť napájania pomocou externého zdroja (10-40Vdc) alebo cez USB zbernicu (záleží na pripojených moduloch)
 • voliteľná montáž na DIN lištu
Control Web 8 Network Runtime DataLab Edition
 • licencia umožňuje neobmedzený beh sieťových distribuovaných aplikácií vo vývojovom a runtime prostredí;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Control Web 8 Runtime DataLab Edition
 • licencia umožňuje neobmedzený beh aplikácií vo vývojovom a runtime prostredí;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Upgrade z Control Web 7 Network Runtime DataLab Edition na Control Web 8 Network Runtime DataLab Edition
 • prechod z CW 7 Network Runtime DataLab Edition na CW 8 Network Runtime DataLab Edition;
 • pri upgrade stráca platnosť prevádzaná licencia;
 • v objednávke uvádzajte prevádzané licenčné číslo;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
Upgrade z Control Web 7 Runtime DataLab Edition na Control Web 8 Runtime DataLab Edition
 • prechod z CW 7 Runtime DataLab Edition na CW 8 Runtime DataLab Edition;
 • pri upgrade stráca platnosť prevádzaná licencia;
 • v objednávke uvádzajte prevádzané licenčné číslo;
 • táto licencia je viazaná na DataLab PC, s ktorým bola dodaná
DataLab DL-DI1H - modul nezávislých digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov pre vstupné signály 0 až 35 V
DataLab DL-DI1L - modul nezávislých digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov pre vstupné signály 0 až 18 V
DataLab DL-DI2H - modul digitálnych vstupov so spoločným pólom
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov s možnosťou zapojenia v aktívnom alebo pasívnom režime pre vstupné signály 0 až 35 V
DataLab DL-DI2L - modul digitálnych vstupov so spoločným pólom
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených bipolárnych vstupov s možnosťou zapojenia v aktívnom alebo pasívnom režime pre vstupné signály 0 až 18 V
DataLab DL-DIO1 - modul digitálnych vstupov / výstupov
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov
DataLab DL-DO1 - modul reléových výstupov
 • 8 reléových výstupov so spínacími kontakty
DataLab DL-DO12 - modul reléových výstupov
 • 12 reléových výstupov so spínacími kontakty
DataLab DL-DO2 - modul digitálnych výstupov s otvoreným kolektorom
 • 8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov