Produkty pre automatizáciu
Kategórie
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4018+, 8 termočlánkových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: Thermocouple (T/C), mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Presnosť merania: ±0,1% alebo lepšia
 • Rozlíšenie: 16bit
 • Vzorkovacia rýchlosť: 10 vzoriek/sek. (celkom)
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4019+, 8 univerzálnych analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych analógových vstupov
 • Typ vstupu: T/C (termočlánok), mV, V, mA
 • Vstupné kanály sú konfigurovateľné pre rôzne typy vstupov nezávisle
 • Funkcia detekcie spálených/prerušených káblov pre 4~20mA a T/C
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000 VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4021, 1 analógový výstup
 • 1 analógový výstup
 • Typ výstupu: V, mA
 • Podporuje ASCII komunikačný protokol
 • Rozlíšenie: 12 bitov
 • Presnosť: ±0,1% FSR
 • Izolačné napätie: 3000VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Analógový RS-485 I/O modul ADAM-4024, 4 analógové výstupy, 4 digitálne vstupy, Modbus/RTU
 • 4 diferenciálne analógové výstupy
 • Typ výstupu: mA, V
 • 4 digitálne vstupy
 • Podporuje komunikačný protokol ASCII a Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 3000VDC
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Pracovná teplota: -10 ~ +70°C
 • Watchdog
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4050, 15 digitálnych vstupov/výstupov
 • 7 digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych výstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30Vdc
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4051, 16 izolovaných digitálnych vstupov, Modbus/RTU
 • 16 digitálnych vstupov
 • Vstupné napätie: 50V max.
 • Ochrana proti prepätiu: 70V DC
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Izolačné napätie: 2500VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4052, 8 izolovaných digitálnych vstupov
 • 8 digitálnych vstupov:
  • 6 úplne nezávislých izolovaných vstupov,
  • 2 izolované vstupy so spoločnou zemou
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
 • Izolačné napätie: 5000Vrms
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4053, 16 digitálnych vstupov
 • 16 digitálnych vstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4055, 16 izolovaných digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/RTU
 • 8 izolovaných digitálnych vstupov
 • 8 izolovaných digitálnych výstupov
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 2500VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4056S, 12 izolovaných digitálnych výstupv (sink), Modbus/RTU
 • 12 izolovaných digitálnych výstupov
 • Typ výstupu: sink, otvorený kolektor do 40V (200mA max. záťaž)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 5000VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4056SO, 12 izolovaných digitálnych výstupov (source), Modbus/RTU
 • 12 izolovaných digitálnych výstupov
 • Typ výstupu: source, VCC 10~35VDC (1A na kanál)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Izolačné napätie: 5000VDC
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4060, 4 relé výstupy
 • 4 relé výstupy (2x typ A, 2x typ C)
 • Prierazné napätie: 500V AC (50/60Hz)
 • Komunikačný protokol: ASCII
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4068, 8 relé výstupov, Modbus/RTU
 • 8 relé výstupov (4x typ A, 4x typ C)
 • Prierazné napätie: 500V AC (50/60Hz)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4069, 8 výkonových relé výstupov, Modbus/RTU
 • 8 výkonových relé výstupov (4x typ A, 4x typ C)
 • Prierazné napätie: 500V AC (50/60Hz)
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Digitálny RS-485 I/O modul ADAM-4080, 2 počítadlá/merače frekvencie a 2 digitálne výstupy
 • 2 nezávislé počítadlá (32-bit + 1-bit overflow)
 • Podporovaná dĺžka vstupného pulzu: >10μs
 • Programovateľný digitálny filter: 2 μs ~ 65 ms
 • Rozsah merania frekvencie: 5Hz – 50kHz
 • Izolačné napätie: 2500Vrms
 • 2 digitálne výstupy (otvorený kolektor do 30 V, 30 mA max. záťaž)
 • Komunikačný protokol: Modbus/RTU
 • Podpora Watchdog časovača
 • Pracovné teploty: -10 ~ +70°C
 • Napájacie napätie: 10 ~ 30VDC
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4115, 6 RTD vstupov, ASCII, Modbus/RTU
 • 6 vstupov RTD (Pt, Balco, Ni)
 • Presnosť merania: ±0,1%
 • Prevádzková teplota: -40 ~ 85°C
 • Vstup napájania: 10 ~ 48VDC
 • Ochrana: 4kV prepätie (napájanie), 4kV EFT, 8 kV ESD
 • Komunikačné rozhranie: RS-485 / MicroUSB
 • Komunikačný protokol: ASCII, Modbus/RTU
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4117, 8 analógových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych a nezávisle konfigurovateľných analógových vstupov
 • Typ vstupu: mV, V, mA
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48V DC
 • Podporuje priemyselný komunikačný protokol Modbus/TCP a ASCII príkazy
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4118, 8 termočlánkových vstupov, Modbus/RTU
 • 8 diferenciálnych a nezávisle konfigurovateľných vstupov
 • Typ vstupu: T/C (termočlánok J, K, T, E, R, S, B), mV, V, mA
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48V DC
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4150, 15 digitálnych vstupov/výstupov, Modbus/RTU
 • 8 digitálnych výstupov
 • 7 digitálnych vstupov
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48VDC
 • Funkcia digitálneho filtra
 • Nadprúdová ochrana a ochrana pri skrate
Robustný RS-485 I/O modul ADAM-4168, 8 relé výstupov, Modbus/RTU
 • 8 relé výstupov
 • LED displej umožňuje monitorovať stav nastavených adries
 • Vyššia odolnosť voči ručeniu: 1 kV ochrana proti prepätiu na napájacích vstupoch, 3 kV EFT, a 8 kV ESD ochrana
 • Široký rozsah pracovných teplôt: -40 ~ 85°C
 • Široký rozsah vstupného napätia: 10 ~ 48VDC
 • Kanály DO podporujú funkciu pulzného výstupu
Izolovaný prevodník USB na RS-232/422/485 ADAM-4561
 • Plne dodržuje USB V1.1 špecifikácie
 • 1 port RS-232/422/485
 • Prenosová rýchlosť až do 115.2 kb/s
 • Izolačné napätie: 3000 V DC
 • Automatické riadenie toku RS-485 dát
 • Nepotrebuje externé napájanie; odoberá potrebné napájanie z USB portu
 • Plug & Play inštalácia
 • Nepožaduje žiadne ďalšie IRQ prerušenia alebo I/O porty
 • Podporuje funkciu Hot swap
Izolovaný prevodník USB na RS-232 ADAM-4562
 • Plne dodržuje USB V1.1 špecifikácie
 • 1 port RS-232
 • Prenosová rýchlosť až do 115.2 kb/s
 • Izolačné napätie: 3000 V DC
 • Nepotrebuje externé napájanie; odoberá potrebné napájanie z USB portu
 • Plug & Play inštalácia
 • Nepožaduje žiadne ďalšie IRQ prerušenia alebo I/O porty
 • Podporuje funkciu Hot swap
Sériový server 2xRS232/422/485RJ48 1xLAN RJ45 ADAM-4570
 • Podporuje komunikáciu cez RS-232/422/485
 • Poskytuje 10/100 Mbps s funkciou auto-detekcia
 • Poskytuje prenosovú rýchlosť do  921.6 kbps
 • Poskytuje presmerovanie COM portu (Virtual COM), TCP a UDP
 • Umožňuje max. 5 klientom pristupovať na 1 sériový port
 • Umožňuje max. 16 klientom pristupovať na TCP mód
 • Podporuje funkciu automatického znovu pripojenia
 • Podporuje Windows 2000/XP/Vista/7
 • Vstavaná 15 KV ESD ochrana pre všetky sériové signály
 • Automatická kontrola toku dát po RS-485
 • Podporuje update firmwaru na ďiaľku
 • Možnosť dokúpiť kábel RJ48 na DB9
 • Pracovná teplota: -10°C +60°C
 • Držiak na Din lištu v balení
Sériový server 2xRS232 RJ48 1xLAN RJ45 ADAM-4570L
 • Podporuje komunikáciu cez RS-232
 • Poskytuje 10/100 Mbps s funkciou auto-detekcia
 • Poskytuje prenosovú rýchlosť do  921.6 kbps
 • Poskytuje presmerovanie COM portu (Virtual COM)
 • Umožňuje max. 5 klientom pristupovať na 1 sériový port
 • Podporuje funkciu automatického znovu pripojenia
 • Podporuje Windows 2000/XP/Vista/7
 • Vstavaná 15 KV ESD ochrana pre všetky sériové signály
 • Podporuje update firmwaru na ďiaľku
 • Možnosť dokúpiť kábel RJ48 na DB9
 • Pracovná teplota: -10°C +60°C
 • Držiak na Din lištu v balení