Produkty pre automatizáciu

DataLab IoT, CPU box pre 4 I/O moduly (rozhrania Modbus, REST a MQTT)

DLC-IOT
Integrátor: 243,00 € bez DPH
Koncová: 271,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 243,00 € bez DPH
Koncová: 271,00 € bez DPH

Vlastnosti:

  • 4 pozície pre vstupno/výstupný modul
  • pripojenie cez LAN
  • komunikácia: Modbus, REST, MQTT
  • napájanie z externého zdroja
  • voliteľná montáž na DIN lištu alebo stolné prevedenie

Detaily

Vždy existovalo niekoľko možností pripojenia jednotiek Datalab IO k riadiacim systémom. Keď sme potrebovali pripojiť tieto jednotky k inému systému ako k prostrediu Control Web, vždy bolo možné použiť dodávaný OPC server alebo ActiveX compoment. Aj ovládač DLL s jednoduchým a dobre zdokumentovaným rozhraním API poskytoval dobrú podporu pre komunikáciu s jednotkami. Teraz sa tieto možnosti ďalej rozširujú a pripojenie k akýmkoľvek systémom sa opäť zjednodušuje. Jednotky DataLab IoT s rozhraniami Ethernet TCP/IP sú okrem protokolov IoT RESTful a MQTT vybavené aj jednoduchým, otvoreným a rozšíreným protokolom Modbus.

Modbus je v dnešnom svete proprietárnych zberníc a protokolov veľmi užitočný zjednocujúci nástroj. Je ním vybavených mnoho jednotiek zberu údajov, regulátorov, vykurovacích a ventilačných systémov, klimatizačných jednotiek atď. a často sa používa aj v komunikačných bránach na štandardný prístup k zariadeniam na DALI, P-Bus atď. Preto je pre väčšinu softvérových systémov nevyhnutná aj schopnosť komunikovať prostredníctvom protokolu Modbus. Jednotky DataLab IoT môžu dobre poslúžiť v mnohých aplikáciách.

Vďaka zabudovanému serveru Modbus TCP možno k jednému zariadeniu pripojiť mnoho klientov, každý klient môže čítať a zapisovať vstupy a výstupy modulov jednotky a parametre všetkých vstupných/výstupných modulov možno nastavovať aj pomocou protokolu Modbus. Jednotky DataLab IoT sú vybavené rovnakými priemyselnými I/O modulmi ako ostatné jednotky DataLab Compact. Máme teda na výber veľké množstvo priemyselných vstupov/výstupov vrátane kombinovaných modulov, ktoré nám umožňujú optimalizovať konfiguráciu jednotiek podľa konkrétnej úlohy.