Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-DIO1 - modul digitálnych vstupov / výstupov

DL-DIO1
Integrátor: 87,00 € bez DPH
Koncová: 97,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 87,00 € bez DPH
Koncová: 97,00 € bez DPH
  • 8 digitálnych galvanicky oddelených výstupov

Detaily

Jednotka DIO1 predstavuje ďalšie rozšírenie systému priemyselných vstupno-výstupných modulov DataLab IO. Nadväzuje na kombinované a digitálne moduly, ale novo ponúka našim zákazníkom voľnosť pri voľbe medzi digitálnymi vstupmi alebo výstupmi.

Modul DIO1 obsahuje osem galvanicky oddelených digitálnych vstupov/výstupov. Či na konektor modulu budú vyvedené vstupné či výstupné obvody možno určiť pomocou prepojok na doske plošných spojov modulu.

U vstupných obvodov je možné zvoliť vstupný odpor a tým aj rozsahy vstupných napätí vyhodnocovaných ako logická nula a jedna. Rozsah každého vstupu je možné voliť nezávisle. K indikáciu aktívnej úrovne signálu na vstupe slúži LED (zelená). Každý digitálny vstup môže súčasne slúžiť ako čítač, ktorý reaguje na nábehovú hranu signálu (max. vstupná frekvencia je 1 kHz).

Výstupné obvody modulu sú tvorené tranzistormi MOSFET. Tieto výstupy sa vyznačujú malým vnútorným odporom v zopnutom stave a tým pádom nízkym stratovým výkonom na spínacom prvku. Veľkou výhodou je tiež možnosť spínať napätie oboch polarít. Výstupy sú navzájom galvanicky oddelené. Zopnutý výstup je indikovaný LED (žltá). Výstupy môžu mať funkciu PWM (pulzná modulácia) s frekvenciou 100Hz.

Vlastnosti modulu DIO1:

  • 8 digitálnych vstupov s voliteľným rozsahom a možnosťou počítanie impulzov
  • 8 digitálnych výstupov s možnosťou pulznej modulácie (PWM)
  • smer voliteľný prepojkami na doske
  • vzájomné galvanické oddelenie vstupov/výstupov
  • ľubovoľná polarita signálov na vstupoch aj výstupoch
  • polovodičové relé s MOSFET výstupom