Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-CNT2 – modul inkrementálneho počítadla

DL-CNT2
Integrátor: 78,00 € bez DPH
Koncová: 86,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 78,00 € bez DPH
Koncová: 86,00 € bez DPH
  • 1 inkrementálny čítač s dekodérom kvadratúrnej modulácie a s možnosťou počítanie hore/dole alebo krok/smer (32 bitov)

Detaily

Modul obsahuje 1 galvanicky oddelený inkrementálny čítač.

  • modul obsahuje dekodér kvadratúrnej modulácie pre pozičné/uhlové čidlá s kvadratúrnym výstupom
  • modul môže čítať v režimoch hore/dole a krok/smer
  • rozsah čítača je 32 bitov (-2 147 483 648 až 2 147 483 647)
  • maximálna vstupná frekvencia je 25 kHz pri striede (činiteli plnenia) 1:1
  • dva logické výstupy signalizujúce podtečenie a pretečenie zadaných hodnôt
  • logický vstup pre nastavenie hodnoty čítača na zadanú hodnotu
  • logický vstup pre zachytenie okamžitej hodnoty počítadla

Hraničný kmitočet vstupného signálu zaručujúci bezchybné čítanie je 25 kHz pri striede 1:1. Ak strieda vstupného signálu nie je 1:1, je limitný kmitočet znížený tak, aby vstupný signál zotrvával v každom logickom stave minimálne 20 µs (mikrosekúnd). Napr. pri striede 1:4 je teda medzný kmitočet 10 kHz.