Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-CNT1 - modul čítačových vstupov

DL-CNT1
Integrátor: 76,00 € bez DPH
Koncová: 84,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 76,00 € bez DPH
Koncová: 84,00 € bez DPH
  • 4 digitálne galvanicky oddelené 24 bitové počítadlá

Detaily

Modul obsahuje 4 digitálne galvanicky oddelené počítadlá.

  • rozsah čítačov je 24 bitový (0 až 16 777 215)
  • maximálna vstupná frekvencia je 25 kHz pri striede (činiteli plnenia) 1:1
  • dve počítadlá sú vybavené alarmovým výstupom indikujúcim prekročenie prednastavenej hodnoty
  • dve počítadla majú možnosť vonkajšieho riadenia počítania (vstup "gate")
  • logika vstupov i výstupov (či sú aktívne v 0 alebo 1) je nastaviteľná programovo

Hraničný kmitočet vstupného signálu zaručujúci bezchybné čítanie je 25 kHz pri striede 1:1. Ak strieda vstupného signálu nie je 1:1, je limitný kmitočet znížený tak, aby vstupný signál zotrvával v každom logickom stave minimálne 20 µs (mikrosekúnd). Napr. pri striede 1:4 je teda medzný kmitočet 10 kHz.