Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-AO1 - modul analógových výstupov

DL-AO1
Integrátor: 140,00 € bez DPH
Koncová: 156,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 140,00 € bez DPH
Koncová: 156,00 € bez DPH
  • 8 analógových galvanicky oddelených 12 bitových výstupov

Detaily

Modul analógových výstupov má 8 napäťových výstupných kanálov v rozsahu 0 až 10 V. D/A prevodník má rozlíšenie 12 bitov, jeden krok prevodníka zodpovedá zmene výstupného napätia o 2,5 mV.

Pretože 12 bitové rozlíšenie zodpovedá 4096 hodnotám, pri 2,5 mV na jeden krok je maximálne výstupné napätie 10,24 V. Ak napätie na výstupe nesmie prekročiť 10V, je nutné programovo zabezpečiť aby na výstupný kanál nebola zapisované hodnota väčšia ako 4000.

Ak je ovládač konfigurovaný aby používal fyzikálne jednotky (volty), tento problém nenastáva. Ak je napríklad na kanál zapísaná hodnota 10, na výstupe sa objaví 10 V (s neistotou približne 0,1% spôsobenou nepresnosťami použitých súčiastok).

Štyri kanály je možné pomocou prepojok na doske prepnúť do režimu prúdových výstupov s rozsahom 0 až 20 mA. Vzhľadom k vysokej presnosti D/A prevodníka je rozsah 4 až 20 mA riešený programovo obmedzením rozsahu 0 až 20 mA.

Prúdový zdroj generuje 20 mA keď je v prevodníka zapísaná hodnota 3846 (s neistotou približne 0,1% spôsobenou nepresnosťami použitých súčiastok). Nastavením ovládača aby používal fyzikálne jednotky (ampéry) eliminuje nutnosť prepočtu zapisovaných hodnôt. Napríklad zápis hodnoty 0,02 do výstupného kanála spôsobí že prúdový zdroj bude generovať prúd 20 mA.