Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-AI3 - modul analógových vstupov

DL-AI3
Integrátor: 130,00 € bez DPH
Koncová: 146,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 130,00 € bez DPH
Koncová: 146,00 € bez DPH
  • 8 galvanicky oddelených 16 bitových diferenčných analógových vstupov

Detaily

Modul je určený pre meranie analógových veličín štandardných priemyselných rozsahov s 16-bitovou digitalizáciou. Vstupy sú bipolárne a galvanicky oddelené. Vstupy môžu pracovať v napäťovom alebo prúdovom režime. Voľba sa realizuje pomocou prepojok na doske plošných spojov pre každý vstup nezávisle.

Meracie rozsahy možno meniť aj za behu aplikácie nezávisle pre každý z 8 vstupov. Prednastavená hodnota rozsahu je +/- 10 V.

RozsahNapäťový rozsahPrúdový rozsah
0 meranie vypnuté meranie vypnuté
1 +/-10 V nemožno použiť
2 +/-5 V nemožno použiť
3 +/-2 V +/-20 mA
4 +/-1 V +/-10 mA
5 +/-0,5 V +/-5 mA
6 +/-0,2 V +/-2 mA
7 +/-0,1 V +/-1 mA
8 meranie vypnuté meranie vypnuté
9 0–10 V nemožno použiť
10 0–5 V nemožno použiť
11 0–2 V 0–20 mA
12 0–1 V 0–10 mA
13 0–0,5 V 0–5 mA
14 0–0,2 V 0–2 mA
15 0–0,1 V 0–1 mA

Modul DL-AI3 obsahuje osem diferenčných analógových vstupov. Pomocou prepojok možno nastaviť každý vstup zvlášť pre napäťový alebo prúdový signál. Modul umožňuje nastavovať rozsahy jednotlivých vstupov a vypínať ich merania. Vyradenie meranie daného vstupu ovplyvňuje rýchlosť, s akou modul poskytuje merané dáta.

Modul je schopný poskytnúť nové dáta s frekvenciou 50 Hz (50 vzoriek za sekundu) na jeden kanál. Ak je povolené meranie všetkých 8 kanálov, sú hodnoty kanálov merané s frekvenciou 6,25 Hz. Pokiaľ je teda potrebné merať kanály napr. Minimálne 10x za sekundu, je možné použiť maximálne 5 vstupných kanálov, zvyšné 3 kanály musia byť vypojené.

Pri použití jediného vstupného kanála odpadá nutnosť ustaľovania číslicového filtra a dáta sú menené 200x za sekundu. Je ale dôležité upozorniť, že na tejto frekvencii nie je prevodník schopný reagovať na skokovú zmenu vstupe. Ak sa na vstupe objaví skoková zmena cez celý rozsah (napr. Namiesto -10 V je privedené +10 V), spotrebuje prevodník 4 meracie cykly než sa zmena plne prejaví na jeho výstupe. Frekvencia merania je teda opäť 50 Hz.