Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-AD1 - kombinovaný modul analógových vstupov a digitálnych vstupov/výstupov

DL-AD1
Integrátor: 132,00 € bez DPH
Koncová: 147,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 132,00 € bez DPH
Koncová: 147,00 € bez DPH
  • 4 galvanicky oddelené analógové vstupy
  • 4 galvanicky oddelené digitálne vstupy/výstupy

Detaily

Analógová vstupná časť modulu AD1 je identická s modulom AI3, len počet vstupných kanálov je obmedzený na 4. Meracie rozsahy sú zhodné s modulom AI3.

Rozsah Napäťový rozsah Prúdový rozsah
0 meranie vypnuté meranie vypnuté
1 +/-10 V nemožno použiť
2 +/-5 V nemožno použiť
3 +/-2 V +/-20 mA
4 +/-1 V +/-10 mA
5 +/-0,5 V +/-5 mA
6 +/-0,2 V +/-2 mA
7 +/-0,1 V +/-1 mA
8 meranie vypnuté meranie vypnuté
9 0..10 V nemožno použiť
10 0..5 V nemožno použiť
11 0..2 V 0..20 mA
12 0..1 V 0..10 mA
13 0..0,5 V 0..5 mA
14 0..0,2 V 0..2 mA
15 0..0,1 V 0..1 mA

 

Prednastavená hodnota rozsahu je +/- 10 V.

S každým vstupným kanálom tohto modulu je spojená prepojka (jumper) na doske plošných spojov. Prepojka zaradením presného snímacieho odporu 100 Ω mení napäťový vstup na prúdový.

Meracie rozsahy možno definovať pre každý kanál nezávisle a možno ich meniť programovo za behu programu. Voľba či ide o prúdový alebo napäťový vstup je ale daná prepojkou na doske a nemožno ju meniť za behu aplikácie.

Modul AI3 umožňuje nielen nastavovať rozsahy jednotlivých vstupov, ale aj vypínať ich merania. Vyradenie meranie daného vstupu ovplyvňuje rýchlosť, s akou modul poskytuje merané dáta.

Modul je schopný poskytnúť nové dáta s frekvenciou 50 Hz (50 vzoriek za sekundu) na jeden kanál. Ak je povolené meranie všetkých 4 kanálov, sú hodnoty kanálov merané s frekvenciou 12,5 Hz.

Pri použití jediného vstupného kanála odpadá nutnosť ustaľovania číslicového filtra a dáta sú menené 200x za sekundu. Je ale dôležité upozorniť, že na tejto frekvencii nie je prevodník schopný reagovať na skok privedený na vstup. Ak sa na vstupe objaví skoková zmena cez celý rozsah (napr. namiesto -10 V je privedené +10 V), spotrebuje prevodník 4 meracie cykly než sa zmena plne prejaví na jeho výstupe. Frekvencia merania je teda opäť 50 Hz.

Modul AD1 obsahuje tiež 4 digitálne vstupné a 4 výstupné kanály. Prepojky na doske plošných spojov modulu dovoľujú určiť či na konektor modulu budú pripojené vstupné či výstupné kanály a v prípade vstupných kanálov tiež umožňujú zvoliť vstupný odpor a tým aj rozsahy vstupných napätí vyhodnocovaných ako logická nula a jedna. Smer i rozsahy každého kanála je možné voliť nezávisle.

Digitálne vstupy môžu byť čítané nie dvoch módoch - jednosmernom (DC) a striedavom (AC). Čítanie kanála v DC móde vráti okamžitú logickú hodnotu vstupu podľa napätia prítomného na vstupných svorkách. Vyhodnotenie logické hodnoty u vstupov v striedavom móde (AC) sa vykonáva rovnako ako je tomu u module samostatných logických vstupov.