Produkty pre automatizáciu

DataLab Compact DLC-AIO1 - modul analogových vstupov/výstupov

DLC-AIO1

Availability: Na sklade

4 analogové galvanicky oddelené 16-bitové vstupy, 4 analogové galvanicky oddelené 12-bitové výstupy

Detaily