Vždy existovalo niekoľko možností pripojenia jednotiek Datalab IO k riadiacim systémom. Keď sme potrebovali pripojiť tieto jednotky k inému systému ako k prostrediu Control Web, vždy bolo možné použiť dodávaný OPC server alebo ActiveX compoment. Aj ovládač DLL s jednoduchým a dobre zdokumentovaným rozhraním API poskytoval dobrú podporu pre komunikáciu s jednotkami. Teraz sa tieto možnosti ďalej rozširujú a pripojenie k akýmkoľvek systémom sa opäť zjednodušuje. Jednotky DataLab IoT s rozhraniami Ethernet TCP/IP sú okrem protokolov IoT RESTful a MQTT vybavené aj jednoduchým, otvoreným a rozšíreným protokolom Modbus.

Datalab IoT

MODBUS TCP Server

Modbus je v dnešnom svete proprietárnych zberníc a protokolov veľmi užitočný zjednocujúci nástroj. Je ním vybavených mnoho jednotiek zberu údajov, regulátorov, vykurovacích a ventilačných systémov, klimatizačných jednotiek atď. a často sa používa aj v komunikačných bránach na štandardný prístup k zariadeniam na DALI, P-Bus atď. Preto je pre väčšinu softvérových systémov nevyhnutná aj schopnosť komunikovať prostredníctvom protokolu Modbus. Jednotky DataLab IoT môžu dobre poslúžiť v mnohých aplikáciách. Vďaka zabudovanému serveru Modbus TCP možno k jednému zariadeniu pripojiť mnoho klientov, každý klient môže čítať a zapisovať vstupy a výstupy modulov jednotky a parametre všetkých vstupných/výstupných modulov možno nastavovať aj pomocou protokolu Modbus.

Datalab IoT

RESTful API

REST je architektúra, ktorá umožňuje prístup k údajom na konkrétnom mieste pomocou štandardných metód HTTP. Ide teda o jednotný prístup k zdrojom údajov. Tento bezstavový štandard je veľmi podobný metódam načítavania údajov HTTP. Umožní jednoduché načítanie informácií o konfigurácii jednotky a nastavení parametrov modulu. Pomocou tohto rozhrania API možno vytvoriť klientske aplikácie, ktoré umožňujú čítanie a zápis jednotlivých vstupov a výstupov modulu.

MQTT Client

Umožňuje získať prehľad o jednotke a čítať a nastavovať hodnoty vstupov a výstupov na akúkoľvek vzdialenosť v rámci internetu. Pre bežné počítače, mobilné telefóny, tablety atď. možno použiť rôzne hotové aplikácie.


Jednotky DataLab IoT sú vybavené rovnakými priemyselnými I/O modulmi ako ostatné jednotky DataLab Compact. Máme teda na výber veľké množstvo priemyselných vstupov/výstupov vrátane kombinovaných modulov, ktoré nám umožňujú optimalizovať konfiguráciu jednotiek podľa konkrétnej úlohy.