Produkty pre automatizáciu

VisionLab

VL-VL
Integrátor: 578,00 € bez DPH
Koncová: 642,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 578,00 € bez DPH
Koncová: 642,00 € bez DPH

Strojové videnie pre Control Web 6.1 a 7

Detaily

VisionLab je programový systém zameraný na tvorbu aplikácií pre analýzu obrazu a počítačové videnie. VisionLab ale nepracuje ako samostatný a nezávislý programový systém, ale je integrovaný do systému pre rychlý vývoj priemyslových aplikácií Control Web.

Vďaka zabudovaniu do systému Control Web tak aplikácie strojového videnia v prostredí VisionLab môžu všetky tieto vlastnosti využívať. Vývojový systém pre aplikácie strojového videnia nemajúci tieto vlastnosti by bol veľmi ochudobnený a používatelia by vo veľkom množstve prípadov museli pracne riešiť výmenu dát medzi aplikáciou pre vizualizáciu a riadenia procesov a aplikácií pre strojové videnie, čo so sebou samozrejme prináša vyššie náklady a dlhší a náročnejší vývoj.