Produkty pre automatizáciu

Interný HW USB kľúč

CW8-HWIKEY
Integrátor: 29,00 € bez DPH
Koncová: 31,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 29,00 € bez DPH
Koncová: 31,00 € bez DPH
 

Detaily

Interný HW USB kľúč je určený pre pripojenie na USB konektory na základnej doske osobného počítača. Kľúč obsahuje jednu alebo i viac licencií SW produktov. Prítomnosť kľúča v počítači umožňuje beh produktov, pre ktoré sú v kľúči obsiahnuté licencie, bez akýchkoľvek obmedzení a bez nutnosti ich aktivácie. Interný kľúč predstavuje ideálne riešenie pre zákazníkov vyžadujúcich licenciu na kľúči a ktorí chcú sťažiť odcudzenie HW USB kľúča a teda aj licencií obsiahnutých na kľúči.

Rovnako ako každé USB zariadenie vyžaduje aj USB kľúč k svojej funkcii inštaláciu správneho ovládača do operačného systému.

Poznámka:

Niektoré USB zariadenia zodpovedajú preddefinovaným triedam zariadení, ktorých ovládače sú už nainštalované spolu s operačným systémom. Napr. USB Flash Disk je schopný pracovať prakticky ihneď po pripojení, pretože zodpovedá triede "mass storage". To ale nie je prípad USB kľúča systému Control Web.

Interný HW USB kľúč chránený PIN

Pretože USB kľúč nesie licenciu na použitie softvéru, predstavuje pomerne veľkú hodnotu. Aby sa sťažilo jeho prípadné zneužitie nepovolanou osobou, je možné použitie kľúča chrániť pomocou PIN kódu. Ak je daný kľúč chránený pomocou PIN, je nutné kód zadať pred jeho prvým použitím. K zadaniu PIN je užívateľ vyzvaný dialógovým oknom:

Dialógové okno pre zadanie PIN

Doba, po ktorú je možné zadať PIN je obmedzená a zobrazuje sa v stavovom riadku dialógového okna. Rovnako je možné nechať systém zapamätať PIN na danom počítači, takže opätovné použitie kľúča jeho zadanie nebude vyžadovať. Na inom počítači ale opäť bude potrebné PIN zadať.

Či daný kľúč vyžaduje zadanie PIN alebo nie je nutné rozlíšiť pri jeho objednaní. Vlastný PIN je pevne daný a nie je možné ho meniť.

Upozornenie:

Strata kľúča predstavuje stratu hodnoty licencií na ňom nesených. Zo zrejmých dôvodov nie je možné žiadať o nový kľúč ako náhradu za stratený kľúč bez uhradenia plnej ceny licencií.