Produkty pre automatizáciu
Ovládače pre Control Web
Stiahnuté ovládače fungujú v Control Web 8 ako demo verzie 30-minút. V iných verziách je na ich prevádzku nutné licenčné číslo.
Licenčné číslo demo verzie si vyžiadajte E-mailom na info[at]mii.sk.
Ovládače priemyselných automatov
Allen Bradley DF1 (full duplex)
PLC Direct by Koyo (DL405,DL205)

Johnson Controls N2Bus

Ovládač pre stanice DX9100, TC91xx, XT, XTM, DR9100, DC9100, FX po sériovej linke.

Mitsubishi Melsec A

32 aj 64 bitová verzia

Mitsubishi Melsec FX

32 aj 64 bitová verzia

MODBUS Serial

MODBUS RTU a ASCII. 32 aj 64 bitová verzia

MODBUS TCP

32 aj 64 bitová verzia

OMRON Sysmac Hostlink

SAIA PCD

Ovládač pre komunikáciu so stanicami SAIA PCD.

Upozornenie: Tento ovládač môže pracovať iba v 32-bitovej verzii programu Control Web.
Je to dané tým, že programová podpora SAIA, ktorú ovládač používa, je k dispozícii len v 32-bitovej verzii.

Simatic S5/S7 protokol RK512

Ovládač pre komunikáciu s PLC Simatic S5 alebo S7 cez sériové rozhranie protokolom RK512.

Simatic S7-MPI/PROFIBUS/IE

Ovládač pre PLC Simatic S7. Vyžaduje podporu PRODAVE od spoločnosti SIEMENS.

Simatic S7-TCP/IP

Ovládač pre PLC Simatic S7. Priama komunikácia protokolom TCP/IP (PROFINET)

Simatic S7-PPI

Ovládač pre PLC Simatic S7-200 cez rozhranie PPI.

Tecomat/EPSNET
Ovládače samostatných jednotiek
Univerzálny ovládač pre moduly Advantech ADAM-4000/5000

Univerzálny ovládač pre moduly Advantech ADAM-4000/5000 (direct)

Ovládač nevyžaduje programovú podporu ADVANTECH.
Obsahuje ovládače pre 32-bitovú aj 64-bitovú verziu systému Control Web.

Ovládač pre regulátory A.P.O.ELMOS
Ovládač pre regulátory KS-98/KS-98

Ovládač pre komunikáciu s prístrojmi na zbernici M-BUS

Ovládač pre zber dát zo zariadení pripojených na zbernicu M-BUS.
Obsahuje ovládače pre 32-bitovú aj 64-bitovú verziu systému Control Web.

Ovládače zásuvných kariet
Upozornenie:
Ovládače pre zásuvne karty ADVANTECH môžu pracovať iba v 32-bitovej verzii operačného systému Windows. Je to dané tým, že programová podpora (Advantech Device Manager), ktorú oládače používajú, je k dispozícii iba v 32-bitovej verzii. Táto podpora je dostupná na našom inštalačnom médiu s našími produktami (USB flash) S aktuálnou verziou podpory, dostupnej na stránkach Advantech tieto ovládače napracujú, pretože táto podpora využíva prostredie .NET Framework, ktoré Control Web do verzie 8 nepodporuje.
Univerzálny ovládač pre PLC karty ADVANTECH

Ovládač zásuvných kariet ADVANTECH - rýchle deje

Upozornenie: tento ovládač je určený pre Control Web verzie 5 až 7.

Všeobecné ovládače
Univerzálny OPC klient pre Control Web
Univerzálny OPC UA klient pre Control Web

Ovládač na komunikáciu v sieti (SOCKET)

Komunikácia v sieti ETHERNET protokolom TCP/IP (klient) alebo UDP.

Univerzálny HTTP klient pre Control Web
Ovládač pre príjem a odosielanie SMS

Ovládač zariadenia zo série Advantech DAQ

Ovládač je určený pre spojenie systému Control Web 8 s PCI / PCI Express / ISA kartami a USB modulmi od firmy Advantech.
Ovládač Advantech AdvDAQ využíva nové rozhranie ovládačov doplnené v Control Web 8.
Z tohto dôvodu nebude ovládač k dispozícii pre staršie verzie systému Control Web.


Systémové ovládače
Stiahnutie systémových ovládačov pre licenčné USB kľúče a kamery DataCam.
Systémový ovládač pre USB kľúč

Systémový ovládač pre USB kľúč - 32bit
Systémový ovládač pre USB kľúč - 64bit

Ovládač je nutná súčasť USB kľúča, ktorá musí byť pred použitím kľúča správne nainštalovaná do operačného systému. Kľúč je možné inštalovať ako každé iné USB zariadenie. Postup inštalácie je podrobne popísaný v dokumentácii systému Control Web v kapitole "Instalace a aktivace".

Systémové ovládače pre kamery DataCam pre Windows 10

Systémové ovládače pre kamery DataCam pre Windows 10

Inštalácia systémových ovládačov ku kamerám DataCam pre operačný systém Windows 10 (32 i 64-bitovú verziu).

Systémové ovládače pre kamery DataCam pre staršie verzie Windows

Systémové ovládače pre kamery DataCam pre staršie verzie Windows

Inštalácia systémových ovládačov ku kamerám DataCam pre staršie verzie operačného systému Windows (32 aj 64 bitové verzie).


Ovládače pre DataLab
Stiahnutie ovládačov pre jednotky DataLab IO, DataLab Compact, DataLab IF a DataLab PC
Ovládač pre DataLab IO a DataLab Compact v.7.0.7

Inštalácia ovládača DataLab IO a DataLab Compact v.7.0.7

Aktuálne inštalácie ovládačov DataLab IO a DataLab Compact pre Control Web 7, Control Web 6 a Control Web 5.
Tento inštalačný balík obsahuje ovládače pre 32-bitovú aj 64-bitovú verziu systému Control Web.

Ovládač pre DataLab IF / CAN v.1.10

Inštalácia ovládača pre 32 bitovú verziu operačného systému
Inštalácia ovládača pre 64 bitovú verziu operačného systému

Aktuálna inštalácia ovládačov DataLab IF / CAN pre Control Web 6 a Control Web 5.

Ovládač pre DataLab PC WatchDog

Inštalácia ovládača pre 32 bitovú verziu operačného systému
Inštalácia ovládača pre 64 bitovú verziu operačného systému

Aktuálna inštalácia ovládača DataLab PC WatchDog pre Control Web 6 a Control Web 5.

Ovládač pre dotykovú obrazovku monitora DataLab LCD 17T
Ovládač pre dotykovú obrazovku monitora DataLab LCD 17T
Ovládač pre DataLab IF / EIB

Inštalácia ovládača DataLab IF / EIB

Aktuálne inštalácia ovládačov DataLab IF / EIB pre Control Web 7, Control Web 6 a Control Web 5.
Tento inštalačný balík obsahuje ovládače pre 32-bitovú aj 64-bitovú verziu systému Control Web.