Produkty pre automatizáciu

Control Web 8 vývojová verzia

CW8-DEV

Availability: Na sklade

Zmena licenčných podmienok:

 • Na vývoj a testovanie aplikácii môžete používat Control Web 8 úplne zadarmo.
 • Nákup licencie je nutný až pri trvalom nasadení aplikácie Pri štarte aplikácie (vo vývojovej aj runtime verzii) zkontroluje systém skontroluje všetky licencie, ktoré spúšťaná aplikácia používa ( vrátane ovládačov ,VisionLab, sieťový Runtime,...
 • Ak niektorá licencia nie je dostupná, pobeží aplikácia 30 minút.
 • Ak sú licencie v poriadku beží aplikácia bez obmedzenia. Ak je beh aplikácie obmedzený na 30 minút, vždy sa zobrazí varovanie a rovnaké varovanie je zapísané do aplikačného log súboru.
 • Počas behu aplikácie nie je možné zmeniť licenciu napr. zmenou HW kľúča.
 • Na testovanie komunikácie s ovládačom už nie je potrebná licencia ani na Control Web ani na ovládač.
 • Ovládač aj Control Web si stiahnete zdarma z webu. Ovládače z predchádajúcich verzií sú plne kompatibilné s verziou Control Web 8.

 

Detaily

Control Web 8 - je najnovší systém z rodiny Control Web. Oproti verzií 7 prináša veľké množstvo vylepšení a nových vlastností. Informácie o Control Web 8 nájdete aj v článku na našej stránke.

Heslovitý prehľad najdôležitejších zmien:

Veľmi dôležitou zmenou je zmena licenčných podmienok.

Nové možnosti vektorovej grafiky

 • Prístroj panel môže na svojom pozadí vykresľovať vektorovú grafiku
 • Je doplnený výkonný grafický editor vektorovej grafiky

Integrovaný webový server s protokolom https

Jadro systému

 • Neblokujúce čakanie na dokončenie komunikácie ( parameter timeout) Viacrozmerné polia
 • Polia konštánt
 • Ukazovatele na prístroje
 • Nové procedúry na prácu s ukazovateľmi ( napr. enumerácia prístrojov v paneli)
 • Nové systémové procedúry na prácu s reťazcami a súbormi
 • Doplnená možnosť používať jazykové výrazy aj v procedúrach
 • Nové rozhranie ovládačov využívajúcich .NET
  • Zjednodušená implementácia ovládača
  • Z aplikácie je možné volať procedúry ovládača

Databázy a tlačové zostavy

 • Prístroj na tvorbu reportov je rozšírený a modernizovaný
 • Rošírené možnosti prístrojov pre sledovanie alarmov a historických dát
 • Ovládač na spoluprácu s Excelom

Systém strojového videnia VisionLab

 • Nové udalostné procedúry kamerových prístrojov ( pri prečítaní obrazu, zahájenia a ukončenia vykonávania krokov ...)
 • Nový dátový objekt data na odovzdávanie všeobecných dát medzi krokmi
 • Vylepšený editor systému VisionLab

Nové virtuálne prístroje

 • Prístroj na stereoskopicke snímanie priestoru
 • Prístroj na zobrazenie dvojrozmerných čiarových kódov

Umelá inteligencia

 • Nový prístroj neurónová sieť