Produkty pre automatizáciu

Control Web 5 Runtime

CW5-SRUN
Integrátor: 673,00 € bez DPH
Koncová: 747,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 673,00 € bez DPH
Koncová: 747,00 € bez DPH
  • štandardná runtime verzia

Detaily

Runtime verzia vyžaduje program vo formáte '.cwx', pripravený vo vývojovej verzii. Tento formát nie je textový, ale obsahuje preloženú podobu aplikácie. Aplikáciu bežiacu v runtime verzii tak nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani získať jej zdrojovú podobu. Tým sú chránené investície aplikačných firiem vložených do vývoja aplikácií.
Hoci je možné akúkoľvek aplikáciu prevádzkovať aj vo vývojovej verzii, runtime verzia nemusí zachovať možnosť editácie aplikácie po jej zastavení (ako je tomu vo vývojovej verzii). Z tohto dôvodu dokáže runtime vezia spustiť rovnakú aplikáciu rýchlejšie a s menšími nárokmi na pamäť. Tento rozdiel nie je nijako dramatický, v závislosti od typu aplikácie ale môže byť podstatný.

Runtime verzia nemá žiadnu vizuálnu podobu. Autorovi aplikácie nie je nútené žiadne "hlavné okno", ktoré by v titulku obsahovalo názov produktu a prípadne meno aplikácie. Vizuálna podoba aplikácie je výhradne záležitosťou jej autora. Je možné vytvoriť aplikáciu ako rad panelov zaberajúcich celú obrazovku alebo ako sériu okien voľne rolovateľných na ploche spolu s oknami ostatných aplikácií.

Jedinou výnimkou je prítomnosť ikony systému Control Web v lište pre prepínanie úloh. Kliknutím na túto ikonu možno otvoriť menu, pomocou ktorého možno bežiacu aplikáciu zastaviť (samozrejme ak na to má práve prihlásený užívateľ oprávnenie), otvoriť okno "O produkte" zobrazujúci verziu systému a pod.

 

Runtime verzia systému je dodávaná v dvoch podobách:

  • Štandardná runtime verzia schopná práce na jednom počítači a taktiež vybavená možnosťami zdieľania dát po sieti obvyklých u predchádzajúcich verzií systému - napr. prostredníctvom sieťového ovládača apod. Súčasťou tejto verzie sú tiež všetky virtuálne prístroje, vrátane WWW servera httpd, prístroje sql pre prístup k SQL databázam apod.
  • Runtime pre sieťové aplikácie, umožňujúci okrem všetkých vlastností štandardnej verzie použitie synchronizovaných a vzdialených dátových sekcií. Táto verzia runtime dovoľuje vytvoriť náročné distribuované peer-to-peer alebo client-server aplikácie.