WISE-PaaS/RMM je softvér na vzdialené monitorovanie a správu Advantech zariadení. Podporuje otvorené a štandardné sady API pre vývoj softvéru podľa štandardného M2M protokolu MQTT a poskytuje RESTful API pre prístup k funkciám a dátam. Základná štandardná verzia sa dodáva spolu s podporovaným Advantech HW: napríklad matičné dosky, panelové počítače, zapuzdrené počítače, jednodoskové počítače, ...

 • Vzdiadený manažment zariadení

  • vzdialené monitorovanie a ovládanie (Power On/Off, KVM, ...)
  • správa a pohľad na zariadenia, skupiny a mapy
 • Zber údajov

  • WISE-Agent modul pre dynamický zber údajov
  • Deployment plug-iny pre rôzne scenáre použitia
 • Dashboard Builder

  • podporuje widgety pre Google Mapy, meradlá, grafy, ukazovatele postupu, atď.
  • podporuje viacero formátov pre dátové zdroje
 • Nástroj na tvorbu / úpravu logiky

  • IBM Node-RED nástroj na návrh toku logiky
  • Drag&Drop uzly zásuvných modulov
  • Integrované s WISE-PaaS/RMM funkčnými blokmi / uzlami

Vlastnosti:

 • Monitorovanie hardvéru: monitorovanie stavu hardvéru, vrátane teploty procesora, rýchlosti ventilátora, napätia, informácií o HDD, ... . Prehľadne vidíte vaše zariadenia a ich okamžitý stav.
 • Monitorovanie softvéru: monitorovanie stavu softvéru, zahŕňa využitie procesora a pamäte, bežiace procesy, ...
 • Správa zariadení: Devices / Group / Map view
 • Remote ON/OFF: dokážete vzdialene zapínať/vypínať vaše zariadenia, viete im tiež nastaviť plán kedy sa majú zapnúť, resp. vypnúť.
 • Remote KVM: vzdialené KVM pripojenie na plochu daného zariadenia, môžete ho tak ovládať ako keby ste pred ním sedeli. Je to rýchly vzdialený prístup pre diagnostiku a opravu zariadenia, nepotrebujete vedieť IP adresu, užívateľský účet ani heslo, čím redukujete čas potrebný na údržbu.
 • Zber a konverzia údajov Senzorov / IoT zariadení: založené na WISE-Agent otvorenom SDK, zber dát zo senzorov alebo zariadení, konvertuje na dátový protokol MQTT s formátom JSON
 • System Recovery: obnova systému využívajúca služieb Acronis Backup. Jedným kliknutím viete zálohovať/obnoviť zo zálohy zariadenie, ktoré má nejakú systémovú/aplikačnú chybu. Zálohovanie „hot backup“ funguje LIVE, tzn. dokážete zálohovať zariadenie bez jeho reštartovania a zariadenie pracuje bez prerušenia ďalej. Viete si tiež nastaviť plán zálohovania.
 • System Protection: ochrana PC využíva riešenie od McAfee, ktoré funguje na princípe tzv. whitelistu. Viete si povoliť spúšťanie iba známych aplikácií, ostatné aplikácie nebude povolené spustiť a dostanete notifikáciu o zablokovaní spustenia nepovolenej aplikácie. Takisto užívateľ/útočník nebude vedieť inštalovať/odstrániť rôzne aplikácie bez povolenia.
 • Notifikácie: poskytuje prehľadný zoznam notifikačných správ / informácií zaznamenaných pripojenými zariadeniami. Ďalej umožňuje nastavenie automatického odosielania notifikačných emailov a ich jednoduché filtrovanie a export pre zálohu.
 • Dashboard Builder: prispôsobiteľná prístrojová doska na zobrazenie dát snímačov s textom, grafom, meradlom ... atď.
 • Nástroj na úpravu logiky: integrovaný Node-RED pre úpravu údajov a toku logiky
 • Vývojové kity: poskytuje RESTful API pre prístup k dátam a funkciám.

Advantech WISE-PaaS/RMM

WISE-PaaS/RMM sa dodáva v dvoch verziách - štandardná verzia je dodávaná priamo s Advantech HW a má oproti platenej profesionálnej verzii niekoľko obmedzení:
 verzia Standardverzia Professional
Základné funkcie V V
Správa brán a senzorov iba čítanie; nie je možné zmeniť hodnotu senzora V
Data Auto Report
 • udržuje historické dáta iba po 30 dní;
 • bez podpory pre REST API dotazy
V
(množstvo uložených dát podľa diskovej kapacity)
Dashboard Widgety budú zabudnuté po uzavretí prehliadača V
Hierarchický server iba 1 úroveň sub-serverov a len 1 podporovaný subserver
 • podporované 2 úrovne subserverov
 • žiadne obmedzenie množstva subserverov serverov na každej úrovni
Serverová redundancia N/A podporuje maximálne 2 redundantné servery
RESTful API V V
WISE Agent SDK N/A V

Advantech WISE-PaaS/RMM