Vstupujeme do novej éry Digital Signage

Digital Signage sa vyvinula do interaktívneho a osobnejšieho komunikačného nástroja, ktorý umožňuje inzerentom okamžite reagovať na aktuálne potreby klientov. Riešenie spoločnosti Advantech pre Digital Signage založené na technológii cloud pokrýva väčšinu obchodných a environmentálnych potrieb, od jednotlivých obchodov až po centrálne riadenie, od komerčných až po priemyselné aplikácie. Digital Signage systémy Advantech sa dodávajú spolu so software na riadenie obsahu, monitorovanie zariadení, softvérom na zabezpečenie obsahu. Ďalšou výhodou je možnosť komunikácie okrem kábla aj bezdrôtovo (WiFi, 3G alebo 4G).

Uplatnenie nájdu v:
- interaktívnej reklame
- interaktívnych obchodoch
- interaktívnych reštauráciách (eMenu, ...)
- doprave (informácie o príchodoch a odchodoch, informácie o voľných parkovacích miestach, ...)
- dispečingu (rozdelenie obrazov na viaceré obrazovky, ...)
- priemysle (riadiace miestnosti, zobrazenie výrobných procesov, ...)

V tomto PDF dokumente (v anglickom jazyku) nájdete prehľad Digital Signage riešení spoločnosti Advantech.

Digital Signage
Digital Signage topology
Digital Signage