Programový systém Control Web, ktorého história sa začala odvíjať pod názvom Control Panel v roku 1992, je budovaný a zdokonaľovaný už 25 rokov. Chceli sme vytvoriť niečo iné ako boli ostatné vizualizačné programy. Nevyhovoval nám spôsob práce, ktorý sa používal v rozšírených SCADA programoch a tiež sme sa nechceli zmieriť s ich veľmi obmedzenými možnosťami. Navrhli sme  systém, postavený na široko akceptovaných štandardoch informačných technológii, v ktorých bolo možné zostavovať ľubovoľné štruktúry aplikačných programov z programových komponent. Naprogramovali sme taký systém pre tvorbu aplikácií, aký sme chceli používať. Teraz je zrejmé, že ďalší vývoj informatiky a priemyselnej automatizácie dal tomuto pohľadu na vec úplne za pravdu.

Control Web 8 sa už distribuuje a vývojové verzie sú k dispozícii na linkách

Control Web 8 Vývojová verzia 32-bitová
Control Web 8 Vývojová verzia 64-bitová
Doplnky pre Control Web (príklady, ikony, obrázky, kresby, ...)

Heslovitý prehľad nových vlastností:

 Veľmi dôležitou zmenou je zmena licenčných podmienok.

 • Vývojová verzia systému Control Web 8 je zadarmo a bude voľne stiahnuteľná z našich stránok.
 • Nákup licencie je nutný až pri trvalom nasadení.

 

Nové možnosti vektorovej grafiky

 • Prístroj panel môže na svojom pozadí vykresľovať vektorovú grafiku
 • Je doplnený výkonný grafický editor vektorovej grafiky   
 • Integrovaný webový server s protokolom https

 

Jadro systému

 • Neblokujúce čakanie na dokončenie komunikácie ( parameter timeout)
 • Viacrozmerné polia
 • Polia konštánt
 • Ukazovatele na prístroje
 • Nové procedúry na prácu s ukazovateľmi ( napr. enumerácia prístrojov v paneli)
 • Nové systémové procedúry na prácu s reťazcami a súbormi
 • Doplnená možnosť používať jazykové výrazy aj v procedúrach
 • Nové rozhranie ovládačov využívajúcich .NET
  • Zjednodušená implementácia ovládača
  • Z aplikácie je možné volať procedúry ovládača

 

Databázy a tlačové zostavy

 • Prístroj na tvorbu reportov je rozšírený a modernizovaný
 • Rošírené možnosti prístrojov pre sledovanie alarmov a historických dát
 • Ovládač na spoluprácu s Excelom

 

Systém strojového videnia VisionLab

 • Nové udalostné procedúry kamerových prístrojov ( pri prečítaní obrazu, zahájenia a ukončenia vykonávania krokov ...)
 • Vylepšený editor systému VisionLab

 

Nové virtuálne prístroje

 • Prístroj na stereoskopicke snímanie priestoru
 • Prístroj na zobrazenie dvojrozmerných čiarových kódov

 

Umelá inteligencia

 • Nový prístroj neurónová sieť