Produkty pre automatizáciu

DataLab IF/EIB

DL-EIB
Integrátor: 269,00 € bez DPH
Koncová: 298,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 269,00 € bez DPH
Koncová: 298,00 € bez DPH

USB rozhranie pre pripojenie ovládača systému Control Web k systémovej inštalačnej zbernici EIB.

 • DataLab IF/EIB
  • Rozhranie USB/EIB (DL-CPM/EIB + DL-IF/EIB) na DIN lištu
 • DataLab IF/EIB S
  • Rozhranie USB/EIB (DL-CPM/EIB + DL-IF/EIB) stolné prevedenie

Detaily

CPU modul pre DataLab IF / EIB:

 • procesorová jednotka systému DataLab
 • 1 slot pre V / V EIB modul
 • USB pripojenie
 • Voliteľná montáž na DIN lištu
 • Jednotka je dodávaná iba ako celok s modulom rozhrania DL-IF / EIB.

V / V moduly
Jednotku možno osadiť jedným V / V DL-IF / EIB modulom. Modul je k CPU doske pripojený prostredníctvom konektora. Po pripevnení horného krytu jednotky je modul mechanicky fixovaný vo svojej pozícii.
Iné moduly systému DataLab nie je možné k tejto jednotke pripojiť.

Manipulácia s V / V modulom
Jednotka sa dodáva v zmontovanom stave vrátane zapojeného DL-IF / EIB modulu. Pretože jednotka neumožňuje zapojenie iného modulu, nie je obyčajne nutné s V / V modulom nijako manipulovať.

Vybratie modulu - prístup k modulu sa získa po sňatí horného krytu jednotky. Stranu s pripájacím konektorom nadvihnite nahor o cca 2 mm a ťahom vysuňte modul z dosky CPU.
Vloženie modulu - modul zasuňte do konektora zvoleného slotu dosky CPU. Po zasunutí až na doraz zapadne hrana dosky modulu za okraj skrinky. Po pripevnení horného krytu jednotky je modul mechanicky fixovaný vo svojej pozícii.

Modul rozhrania EIB

 • Modul systému DataLab
 • Nezávislé napájanie EIB a USB časti
 • Galvanické oddelenie EIB a USB časti
 • Priechodné svorkovnice pre jednoduché pripojenie
 • Indikácia chybových stavov
 • Modul je dodávaný iba ako celok s procesorovým modulom DL-CPU / EIB.

Pre pripojenie vodičov je určená konektorová svorkovnica. Toto riešenie uľahčuje pripájanie signálov a sprevádzkovanie riadiacich aplikácií.
Modul DL-IF/EIB obsahuje galvanicky oddelené rozhranie pre zbernicu EIB riešené pomocou ASIC Siemens TP-UART. Modul zobrazuje hardvérový stav pomocou indikačných LED.

Označenie a význam svoriek a LED
Označenie a význam svoriek   Označenie a význam LED
A 4.1 EIB + A3 vysielanie do EIB (negované)
A 4.2 EIB - A4 príjem z EIB
A 5.1 EIB + A5 indikácia RESETu rozhrania
A 5.2 EIB - A6 podpätie v sieti EIB
  A7 prekročená teplota čipu